Аз съм пенсионерка на 67 години. Моля да уточните дали възрастните жени като мен имаме право на профилактичен преглед както всички пациенти над 18 години? Или попадам единствено в графата “жени от 50 до 69 години включително”, където е посочено, че имам право на мамография на млечни жлези веднъж на 2 години?

Личният ми лекар твърди, че имам право само на последното. Аз съм работеща и здравноосигурена.

Моят личен лекар твърди също, че жени над 65 години нямат никакво право на профилактични прегледи - не били включени в схемата.

Йорданка Кръстева, гр. София

За здравноосигурените над 18-годишна възраст НЗОК заплаща един задължителен профилактичен преглед годишно. Той се извършва от личния лекар и включва: анамнеза и подробен статус, изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване на зрителна острота, измерване на артериално налягане, електрокардиография и изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH.

При анамнеза за рискови фактори (хипертония; нарушение в липидната обмяна; затлъстяване; фамилност за захарен диабет и др.) пациентът се насочва към лаборатория за определяне на кръвна захар. Останалите изследвания, включени в обема на профилактичния преглед, са в зависимост от възрастовата група:

Какви са вариантите четете в най-полезния сайт Zdrave.to.