Даниела Стоянова е клиничен психолог, гещалт психотерапевт, фасилитатор системни констелации. Част е от първoто обучение за гещалт терапевти в България. Завършва висшето си образование в Международен славянски институт - гр. Москва, специалност - клинична психология.

Сертифициран гещалт терапевт е, след четиригодишно следдипломно обучение към Българския институт по Гещалт терапия (BIGT), по стандартите и изискванията на Европейската асоциация по гещалттерапия (EAGT). 

Основни насоки в практиката й са осъзнаването на собствената отговорност, умението за пълноценно свързване със себе си и другите, причините, които са предизвикали определени трудности в живота ни, както и шансът да променим настоящето към по-хармоничен и пълноценен живот. Всяка болка има своя смисъл и носи в себе си шанс да разберем посланието на душата ни чрез нея за по-осъзнат и пълноценен живот.

Работи индивидуална и групова психотерапия през подхода на гещалт психотерапията като възможност за повишаване на личната осъзнатост, сензитивност и духовното израстване. В своята работа изхожда от позицията на гещалт идеологията, че “нищо в нас не е грешно, за да трябва да се премахва - нужно е единствено да се открие.”

Интервюто с Даниела Стоянова, четете в zdrave.to