По данни на Международната диабетна федерация в света живеят 415 млн. души със захарен диабет, като до 2040 г. се очаква броят им да достигне 462 млн. Засегнатите от заболяването в България са 484 000, като около 200 000 не знаят за това. Данните показват още, че новодиагностицираните у нас годишно са между 12 и 15 хиляди.

98% от хората, които не страдат от диабет, смятат, че той е сериозно заболяване. Това сочат данните от национално проучване за информираността на българите относно захарния диабет. Изследването е проведено през май 2017 г. сред 1000 души, пропорционално разпределени във всички региони на България. Съотношението между мъже и жени е 50:50 на възраст от 16 до 60 г. Данните показват, че 400 души от анкетираните са с диабет, като 200 от тях са на инсулин.

“Все още нивото на познания за симптомите на диабета като цяло е незадоволително. Особено притеснителен е фактът, че хората не са склонни да обръщат внимание на ранните прояви като жажда, лесна уморяемост, сухота в устата и др. Резултатите показват, че се наблюдава тенденция към повишаване броя на хората с диабет, посетили ендокринолог през 2017 г., в сравнение с 2013 г. Въпреки това повечето анкетирани споделят, че на първо място биха потърсили за съвет личния си лекар”, обяснява идеята на проучването ендокринологът проф. д-р Цветалина Танкова, началник на Клиниката по диабетология в Университетската болница по ендокринология “Акад. Иван Пенчев”.

“Изводите от проучването посочват, че 15% от диабетиците не знаят какви са притеснителните нива на кръвната захар, средно 34% от диабетиците не са измервали нивото на гликирания си хемоглобин през последните 12 месеца, а около 20% от тях не познават дефиницията на гликиран хемоглобин.

Макар и с малък темп, все пак расте склонността да се търси специалист ендокринолог при съмнение за заболяването. Леко намалява делът на диабетиците, които следят редовно нивата на кръвната си захар, но информираността им относно тревожните стойности на кръвна захар на гладно и 2 часа след хранене расте значително. Все повече диабетно болни постигат добрите стойности на гликиран хемоглобин”, обясни още проф. Танкова.

- Проф. Танкова, приблизително колко процента от случаите на диабет се отнасят до тип 2 на болестта?
- В момента говорим за епидемия от захарен диабет, но винаги трябва да имаме предвид, че става въпрос за епидемия от захарен диабет тип 2, тъй като той представлява над 90% от всички случаи на захарен диабет. Или ако в момента по света има 382 млн. души с диабет, 90% от тях са със заболяването захарен диабет тип 2.

- Данните за недиагностицираните в Европа отнасят ли се и за нашата страна?
- Цифрите за недиагностицирания захарен диабет в пълна сила важат и за България, защото и тук около половината от  хората с диабет са все още недиагностицирани. Разбира се, много се работи за ранна диагностика, за скрининг на захарен диабет и аз мисля, че в последните години има прогрес в тази насока, но цифрите са все още високи.

Преди години казвахме, че ако човек има рискови фактори и е над 40-годишна възраст, трябва да провежда скрининг или активно да търси  захарен диабет. Тази възраст значително се намали и през последните години, включително и при доста млади хора, да не кажа и при деца, се открива захарен диабет тип 2, точно поради този нездравословен начин на живот, който водят не само младите, не само възрастните, но и децата. Този заседнал начин на живот пред компютрите, намалената физическа активност, нездравословното хранене повиши риска от захарен диабет и сред подрастващите. Така че аз бих казала - има ли в едно семейство хора със захарен диабет, нека всички останали членове на семейството да бъдат изследвани в насока на кръвната захар.

Защо диабетът е невидима заплаха за цялото човечество и кои са рисковите фактори четете на най-полезния здравен сайт zdrave.to