Систолично кръвно налягане (горно) - то е по-високо на лявата ръка, защото е по-близо до сърдечната камера, която поема кръвта.

Диастолично кръвно налягане (по-ниската стойност) - представлява остатъчно / минимално кръвно налягане в кръвоносните съдове. То трябва да е подобно на двете ръце.

И това е интересно: Болната жлъчка вреди на сърцето и ставите

Ляво рамо - това правило за ръката се използва за измерване на кръвното налягане, което се дължи на стандартизацията и по-лесното проследяване на промяната в кръвното налягане.