Донорството на яйцеклетки е сред слабо познатите теми в обществото. Същевременно с това този най-висш акт дава шанс за раждане на дете на жени, които по различни причини са с диагноза изчерпан яйчников резерв.

Специалистите на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ от години развиват донорската си програма Optima Eggs, която превръща желанието за даряване на яйцеклетки в здрави новородени. Д-р Мария Юнакова и координаторите на програмата Мария Караилиева и Жана Лазова разказват защо е нужна специална програма и как тя функционира според ясно утвърдените законови изисквания, както и кой може да дари яйцеклетки и как.
 
- Кога е създадена програмата Optima Eggs и защо е нужна тя?
- Жана Лазова:
Програмата беше създадена заедно със създаването на болницата, но през 2014 г. тя се реформира, за да може да се обръщаме по-специално внимание на пациентите, които имат нужда от донорска яйцеклетка. От по-голямо внимание се нуждаят и донорите, защото те имат много големи притеснения по време на процедурата. И съответно ние играем ролята на медиатори между двете страни.
 
- Кои са най-често задаваните въпроси и от едните, и от другите?
- Жана Лазова:
Притеснението на реципиентите, т.е. на жените, които имат нужда от донорска яйцеклетка, е какъв генетичен материал ще получат. А на донорите касае процедурата. Това са момичета, които са здрави, не са имали никакви проблеми през живота си, а се налага да преминат през медицински манипулации.
 
- Кой може да дари яйцеклетки и какви са критериите за кандидатстване?
- Мария Караилиева:
Всяка една жена, която е раждала, може да дари яйцеклетки. Задължително условие е да има поне едно живо родено дете и да е на възраст до 34 години. Критериите, на които трябва да отговаря, са посочени в Наредба 27 от 2007 г.
 
- Каква е мотивацията на донорките?
- Жана Лазова:
По принцип това са жени, които имат роднини или познати с проблем със забременяването. Те са се сблъскали и искат да помогнат на някое семейство да получи мечтаното бебче.
 
- Как се извършва подборът на донорките?
- Д-р Мария Юнакова:
Координаторите на нашата програма се срещат с младите жени, които са заявили желание да дарят яйцеклетки. Прави се първоначално сортиране дали отговарят на законовите изисквания, а след това ги насочват към нас, специалистите по репродуктивна медицина. Нашата роля е да направим оценка на общото и на гинекологичното им здраве и да преценим доколко те отговарят на медицинските критерии, за да можем да очакваме успешен резултат и за двете страни. Прави се оценка на яйчниковия им резерв, за да знаем доколко те въобще са подходящи да бъдат подложени на такава процедура. Правим събеседване, обясняваме им стъпките, през които ще преминат, за да са подготвени. Това им дава голямо спокойствие.
 
- Какво трябва да направи една жена, ако отговаря на критериите за кандидатстване и иска да стане донор?
- Жана Лазова:
Първо трябва да се свържат с нас на телефони 0892 225 974 и 0894 511 586. След това ги каним на среща в болницата, разясняваме процедурата стъпка по стъпка, обсъждаме притесненията им, времевата рамка. Щом те вземат окончателното решение да станат донори на яйцеклетки, започват самите процедури.
- Мария Караилиева: Започва се с преглед, следва оценка на яйчников резерв. Най-важни са генетичните изследвания. Те показват, че жените са генетично здрави. Събираме и специфични документи, които са изискуеми по закон – за общото и психическото им здраве. Следват още изследвания за инфекциозни болести, гинекологични. Всеки наш реципиент може да заяви и допълнителни изисквания за изследване на донора за някакво специфично заболяване. След като сме готови с всички изследвания и документи, чак тогава пристъпваме към синхронизиране на реципиента и донора.
 
- Какво означава това синхронизиране?
- Д-р Мария Юнакова:
Процедурата по даряване на яйцеклетки не е по-различна от тази, през която преминават жените, подлагащи се на инвитро със собствени яйцеклетки. Стимулирането, подготовката и проследяването на пациентите е около 10-12 дни. Подготовката на донорката започва с хормонална стимулация. Смисълът й е да пораснат повече фоликули, от които да извадим яйцеклетки. Два или три пъти с ехографски преглед и хормонални изследвания се проверява как върви стимулацията на донорката, а след това е пункцията – това е инвазивната манипулация за получаване на яйцеклетките. Тя продължава 10-15 минути и за да не изпитва пациентката дискомфорт, се извършва под краткотрайна венозна пълна анестезия. Болничното наблюдение след тази процедура е 2-3 часа, препоръчва се пациентките да не шофират на същия ден. Синхронът между донорката и реципиентката е много важен, защото ние работим с т.нар. „свежи“ яйцеклетки, т.е. не ги замразяваме и така гарантираме най-добри резултати за реципиентите. За целта е необходимо да се синхронизират хормоналните цикли на двете жени чрез прилагането на препарати.
 
- Един от митовете е, че тази процедура намалява яйчниковия резерв на дарителката, така ли е?
- Д-р Мария Юнакова:
Не, не е вярно. Потенциалът на яйчниците на жените е генетично предопределен още от вътреутробното им развитие. Той не се влияе от броя бременности или манипулациите, през които преминават те.
 
- Кой се нуждае от дарителство на яйцеклетки?
- Д-р Мария Юнакова:
Най-честата причина, поради която жените имат нужда от дарителски яйцеклетки, е напредналата им възраст. Изразените промени в яйчниците на жените настъпват още след 34-годишна възраст, а след 40 години те са вече силно изразени. Най-често това са пациенти, при които сме опитали конвенционалните опити за забременяване с техни собствени яйцеклетки. Големият проблем идва оттам, че тези пациентки не са добре информирани и се сблъскват в хода на собственото си лечение с този проблем. Важно е да се знае, че една жена вероятно на 40 и повече години е напълно здрава, но репродуктивно започват проблеми. Затова репродуктивните планове трябва да се изместят в по-ранна възраст.
 
- Анонимно ли е дарителството у нас и как е регламентирано законово?
- Мария Караилиева:
Дарителството е анонимно, двойките не познават жените, които даряват яйцеклетки. Регламентирано е с Наредба 28 от 2007 г. То е регламентирано, анонимно, законно, така че сме облагодетелствани от тази гледна точка.

- Имат ли право на обезщетение донорите?
- Жана Лазова:
Според Наредба 28 дарителите на яйцеклетки трябва да бъдат овъзмездявани, т.е. те получават обезщетение от клиниката за транспортни разходи, пропуснати ползи, за отсъствие от работа, за причинен дискомфорт.
 
- Защо е важно дарителството на яйцеклетки?
- Д-р Мария Юнакова:
Донорството е високо хуманен акт, не знам дали донорките си дават сметка, защото не могат да видят другата страна, която ние виждаме – на двойките, които получават шанса да имат дете. С него се помага на много жени да реализират най-важната си цел – тази да са майки.