Бащата на психосоматиката Франц Габриел Александър в книгата си “Психосоматична медицина” подробно и изчерпателно обяснява как възниква заболяването в пресечната точка на три сфери - психологическа, физиологична и социална.

Според него общата схема изглежда така. Съществуват два фактора: физиологичен (отслабен от генетиката или от условията на развитие орган) и психологичен (личностни характеристики, вътрешни конфликти и обичайните емоции). След това идва социалният фактор (неблагоприятна ситуация) и предизвиква реакция. Най-интересното тук е, че психологичният фактор - типът на изходния психоемоционален конфликт - може да бъде встрани от самата болест във времето. Тоест, “в началото беше словото”, а човек дори не подозира за него, докато не се появи някакъв шок. В известен смисъл се получава така, че вътре във всеки от нас цъка по една бомба със закъснител под формата на два фактора - отслабен орган и “ядрен конфликт” (от думата “ядро, център”).

Кога възниква ядреният конфликт четете в най-полезния сайт Zdrave.to.