Япония е една от страните, където е разрешено смъртното наказание. Дълго време за това, в какви условия се пазят осъдените на смърт престъпници и как протича самото наказание нямаше нищо известно, пише Фронт бг. Едва напоследък японското правителство решава да повдигне завесата пред тази тайна.
От 2000-та до 2009-та година в Япония на смърт са осъдени 112 човека, а 46 присъди са били изпълнени- Средно един смъртник очаква 6 години изпълнението на наказанието си, него го убиват чрез обесване. При това 86% от японците се изказват за запазване на смъртното наказание. <br /> <br /> На смърт в Япония осъждат само за убийство с отегчаващи обстоятелства. Съществуват 10 критерия, по които се определят степента на &quot;отегчаване&quot;. Сред тях, например, има такива като &quot;силно ли преживяват роднините на убития&quot; и &quot;предизвикало ли е убийството обществен резонанс&quot;.&nbsp;<br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201603/kazn_v_yaponii_03.jpg" width="520" height="360" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> Японското правосъдие е гордо, че 99% от присъдите в последствие се оказват правилни. За последните 50 години един-единствен смъртник се оказало, че е осъден несправедливо. Той се оказал 63-годишен човек, който към съответния момент прекарал 17 години в килия за смъртници за убийството на 4-годишно момиченце.Трябва да се добави, и че японското правосъдие се явява рекордьор и в още една област: там съдилищата произнасят 99,8:% обвинителни присъди.<br /> <br /> Дългият престой в килията за смъртници е едно от условията на японската система. Смята се, че за това време могат да изплуват нови обстоятелства около убийството и на теория виновният може да се окаже невинен. В момента между произнасянето на присъдата и изпълнението и минават средно 5 години и 11 месеца. През това време осъденият на смърт живее в килия с размери 2 х 5 м, на него му е забранено да гледа телевизия, да слуша радио и да полза компютър. За цялото време на престой са му позволени само 3 (три) книги по негов избор. Затова ръководството на затвора поощрява играта на &quot;Го&quot;, която може да се играе сам. Също е разрешено да се играе сам шах. За по-добро наблюдение на затворника в килията му целодневно свети крушка.<br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201603/kazn_v_yaponii_04.jpg" width="520" height="347" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> Осъденият на смърт научава за предстоящата екзекуция половин час преди изпълнението й. При него (по желание на осъдения) идва будистки или синтоистки свещеник. На японците-християни се разрешава да се помолят сами пред дървен кръст в специална за това стая. Осъденият на смърт го екзекутират чрез обесване в специална стая, на тавана на която има кука, а на пода има специален люк. Осъденият застава с въже на шията върху люка, а в съседното помещение трима охранители едновременно натискат бутони - работи само една от тях (това е, за да не знаят кой от тях точно е изпълнил присъдата) и люкът се отваря.<br /> <br /> След 20 минути идва лекар, за да констатира смъртта. Роднините на осъдения могат да приберат тялото по-късно и да го погребат по свое желание. Всеки от тримата палачи получава премия от 20 000 йени (около 250 долара). <br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201603/kazn_v_yaponii_05.jpg" width="520" height="307" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> Общественото мнение в Япония е изцяло за запазването на смъртното наказание. Ако през 1999 г &quot;За&quot; смъртното наказание са били 79% от японците, то 10 години по-късно са вече 86%. Против наказанието са били едва 6% (останалите не са дали отговор). Различните правозащитни организации от типа на Humsn rights watch методично призовават японското правителство да размисли и да отмени смъртното наказание. И всеки път японското правителство им обяснява, че в Япония съществуват нейни собствени културни правила.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br type="_moz" />