Спомнете си последната презентация, която изнесохте. Колко пъти казахте „ааа“ и „ами“? Ако често ви се случва да използвате такива думички и звуци в речта си, предлагаме да се опитате да осъществите някакъв контрол.

Например обърнете внимание на следните често срещани фрази. Тяхното отстраняване от речника в работна среда ще ви гарантира повече увереност и ще ви направи да изглеждате в очите на другите по-компетентни.

1. Информирайте ме…

На пръв поглед изглежда положително да оставите съобщението „Информирайте ме….“ в края на имейла. То обаче не предлага следваща стъпка. Освен това така преотстъпвате инициативата на друг.

В свят, когато всеки е зает с нещо, да делегирате активност на другите е лош ход.

Вместо да пишете – „Информирайте ме, ако мога да ви помогна с предложение за бюджета“, формулирайте нещо като – „Ще проверя как върви изпълнението на бюджета и ще ви пиша“.

2. Имам чувството, че …

Тази фраза издава несигурност, поднасяме я на другите в моменти, в които искаме да се защитим от нежелана критика. Отстранете я от речника си.

Представете си, че казвате следното на шефа – "Имам чувството, че трябва да получа повишение". Нормално е в такива случаи да ви попитат какви са основанията за желаното увеличение на заплатата, какво сте постигнали досега и т.н.

Съветваме ви да кажете друго – "Бих искал да бъде обмислено повишението ми тази година, тъй като…"

3. Няма проблем

Има хора, които автоматично казват „няма проблем“, когато някой каже „Благодаря!“. На пръв поглед в това няма лошо. Защо просто не кажете „Добре дошъл си!“? С тези думи казвате – „Правя това за теб“.

Хубаво е да се почувстваш оценен, разпознат и забелязан.

4. Просто

Хвърлете поглед на писмата в пощата. Забележете колко пъти пише в тях „просто“.

Елиминирайте тази дума от бизнес речника си.

5. Това вероятно е лоша идея, но….

Ако искате да предложите нещо, не бива да го поднасяте на другите наполовина оценено като неподходящо.

6. Има ли смисъл?

Един полезен съвет за всички – преди да дадете препоръка или да стартирате презентация, помислете, направете пауза. Обмислете какво предстои и има ли смисъл в думите ви.

7. Как да…

Тези две думи са излишни, когато разполагате с Google!

Източник: Profit.bg.