Европейската комисия съобщи, че започва отначало открита преди три години наказателна процедура срещу България.

Процедурата е свързана с неизпълнение на изискването за създаване на единно звено за контакт за задължителния обмен на информация за сигурността на документите за самоличност.

Миналата година комисията реши да заведе дело в Съда на ЕС срещу България, след като нашата страна не е спазила срока до 2012 година да осигури достъп до данните с изображенията на пръстовите отпечатъци, съхранявани в електронните паспорти и разрешения за пребиваване на граждани на държави извън ЕС. 

България лишава останалите държави от ЕС от възможността за сигурен достъп и проверка на пръстовите отпечатъци, съхранявани в чиповете на българските паспорти, поясни ЕК. Днес комисията започва процедурата отначало. Предишната процедура е била прекратена.

България разполага с два месеца за отговор, а след това процедурата може да продължи със следващата стъпка, която предшества завеждането на ново дело срещу нашата страна. 

Причината за забавянето от българска страна е обжалване на тръжната процедура по изграждането на звеното. Търгът е бил открит първоначално през 2013 година, но тогава не са били подадени предложения за участие.

През март 2015 година е предприета нова тръжна процедура, но резултатът от нея се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Половин година по-късно КЗК отменя като незаконосъобразно решение на МВР за избор на изпълнител от втория търг и връща преписката на министерството.