Волейболната федерация спира за срок от три години издаването на международни трансферни сертификати за състезатели до навършването им на 21 години. Това съобщиха от Българска федерация по волейбол.

Решението е взето на заседание на Управителния съвет на родната федерацията, проведено на 11 юни. Чак днес бяха обявени настъпилите промени. 

Winbet - победата е на върха на пръстите! (18+)

При това положение млади волейболисти, които не са навършили 21 години, ще могат да играят в чужбина само след изрично разрешение от УС на БФВолейбол.

Всички решения от въпросното заседание:

1. Спира за срок от три години издаването на международни трансферни сертификати за всички състезатели до навършването им на 21 г., включително и на тези, които попадат под особено наблюдение от страна на БФВолейбол, считано от датата на взимане на настоящото решение -11.06 2019г.

2. Възлага на администрацията на БФВолейбол в срок до 01.08.2019 г. да изготви списък на състезателите, които попадат под особено наблюдение от страна на БФВ, който списък следва да бъде утвърден от УС на БФВ.

3. За срока на действие на решението по предходната точка, всички състезатели до навършване на 21 г., включително и тези, които попадат под особено наблюдение от страна на БФВ, могат да бъдат трансферирани за игра в чужбина само по изключение, след изрично решение на УС на БФВолейбол за всеки конкретен случай.