УС на БФ Баскетбол ще се събере на 19 септември 2017 г. (вторник) от 14.00 ч. в конферентната зала на 2 етаж на зала "Универсиада". Заседанието ще се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на промени и допълнения в Наредбите за държавните първенства; (докл. Христо Христов); 2. Приемане на системи и календар на държавните първенства за 2017/2018г. (докл. Христо Христов); 
3. Разглеждане на промени и допълнения в нормативните документи на НБЛ; (докл. Сандра Велчева); 
4. Приемане на нови клубове за членове на БФ Баскетбол (докл. Елеонора Рангелова); 
5. Разни (докл. Георги Глушков).