Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) е отхвърлил жалбата на Николай Близнаков от коалиция „Либертас: Свободните граждани” срещу решението на ЦИКЕП, с което е отказана регистрация на коалицията.
Съдебният състав приема, че жалбата е неоснователна, защото от приложените по делото писмени доказателства се виждало, че до крайния срок за регистрация – 19.00 ч. на 12.05.2009 г., от коалиция „Либертас: Свободните граждани” не е представен банков документ за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 100 000 лв. В графата „забележки” представляващият коалицията е записал, че сумата е непосилна.
Освен това, списъкът, съдържащ трите имена, ЕГН и подписи на български граждани, подкрепящи регистрацията на коалиция,  не се съдържало пълното наименование на коалицията, включващо и наименованията на партиите от нейния състав.
Списъкът е в нарушение на т. 9 от Решение № ЕП-10 от 7.04.2009 г. на ЦИКЕП и образеца, представляващ приложение № 21 към него, сочат от съда. В съдебното заседание представляващият коалицията не представил доказателства, които да водят до други правни изводи. /БЛИЦ