Промените в Закона за енергетиката, предложени от управляващите, трябва да са работещи. Предлаганото разширяване на правомощията на КЕВР, е необходимо да да бъде придружено с изчерпателно изброяване на критериите, по които се произнася Комисията. 

Това коментира председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. По думите му с един-единствен текст тази промяна не може да бъде работеща. 

"В този случай Комисията може да стигне до вземането на едно субективно решение, което аз категорично не желая", каза Иванов. Председателят на КЕВР добави, че в промените в Закона за енергетиката трябва да се разпишат и задълженията на всички други органи, които могат да се произнесат и предоставят информация в периода преди подписването на сделката с ЧЕЗ. 

Той изтъкна, че КЕВР не разполага с разследващи функции. Затова само със съдействието на други органи този текст може да стане работещ. "В този си вид той е неизчерпателен и недостатъчен", допълни Иванов. Иван Иванов не пожела да коментира изказването на президента Румен Радев, че ще свика Консултативния съвет за национална сигурност заради сделката ЧЕЗ. 

Той информира, че КЕВР са отговорили на определени въпроси, отправени от администрацията на президента, но Иванов не пожела да даде повече информация по тази тема. Според него самият Консултативен съвет ще реши дали сделката за ЧЕЗ застрашава националната сигурност.