От днес Митко Димитров е назначен за главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. Досегашният директор на ГД „Изпълнение на наказанията” Петър Василев освободи длъжността поради навършване на пределна възраст за службата – 60 години.
Досега Митко Димитров бе директор на Софийския затвор. Този пост той заема от 1 септември 2009 г., съобщиха от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

Митко Димитров е роден на 12.05.1966 г. в Казанлък. Завършил е ВНВУ „Васил Левски” във Велико Търново и юридическия факултет на Бургаския свободен университет. В системата на затворите у нас работи повече от 20 години.

От 2003 г. е назначен на длъжност началник сектор „Режимна дейност” при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, която изпълнява до преместването му в затвора в София и назначаването му за директор на затвора.