В следващите дни ще бъде подписана Заповед за отмяна на Наредбата № 16-334 за топлоснабдяването. Това обяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на заседание на парламентарната комисия по енергетика, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ.
„Притеснен съм от писмата, които получавам от Асоциацията на топлофикационните дружества и на топлинните счетоводители за възможно забавяне при настройване на софтуера“, каза още Стойнев За да бъдат гражданите спокойни и да не получават сметки по две различни методики за предстоящия отоплителен сезон, е най-разумно наредбата да влезе в сила от следващия отоплителен сезон.

Той припомни, че с проекта на Наредбата са запознати всички заинтересовани страни - Столичен общински съвет, Топлофикационните дружества, Асоциацията на топлофикационните дружества, Асоциация на топлинните счетоводители и Техническият университет. Министър Драгомир Стойнев подчерта, че по време на изготвянето й са взети под внимание обективни предложения на Столичен общински съвет, Федерация на потребителите, Асоциация "Активни потребители", Гражданско движение "ДНЕС", както и представители на гражданската квота.

Готовият проект на наредбата бе публикуван на 16 май 2013 г. на интернет страницата на министерството за обществено обсъждане. С писмо от 22.7.2013 г. Столичният общински съвет информира МИЕ, че предоставеният проект за изменение и допълнение на Наредбата за топлоснабдяването, е разгледан и обсъден на редовно заседание на комисията на дата 11.7.2013 г. и по него не са правени предложения за изменение или допълнение./БЛИЦ