Евродепутатът и лидер на „Презареди БГ” Николай Бареков влиза в битката за парламентарните избори с антикорупционна програма. Своите намерения той обяви при откриването на европейска конференция, посветена на корупцията.

Според Бареков, у нас е необходимо да бъде проведена операция срещу корупцията във всички сфери на политически живот. Евродепутатът обясни и кога това ще е възможно.

Николай Бареков посочи още, че сред първите стъпки в програмата му ще бъде въвеждане на 100% мажоритарен избор на депутатите и премахване на имунитета им.

Пълния текст на документа: 

Презареди България, изкорени корупцията! Програма на „Движение Презареди България”

Корупцията няма цвят, но има лице. Време е да й отрежем главата, като презаредим системата и сменим сбъркания чип. 
 
А. Презареждане във властта и политиката
 
- 100% мажоритарен избор на депутати
- Отзоваване на народни представители с гласовете на 1/10 от избирателите
- Премахване на имунитета на депутатите
- Мандатност от два мандата за депутати, министри и премиер, намаляване броя на депутатите наполовина и фиксиране на броя на министрите в Конституцията
- Премахване на държавната субсидия за партиите на досегашния принцип
- Премахване/преструктуриране на ЦИК и създаване на надпартиен орган, който да финансира партиите на проектен принцип и да администрира изборите
- Премахване на партийните квоти във всички регулаторни органи
- Демонополизация и деполитизация на Здравната каса
- Операция „Чисти ръце“ и проверка на имуществото на всички политици за десет години назад във времето. Клетвена декларация от всеки политик, че не притежава дялове в офшорки, и криминално преследване, ако е излъгал.
- Ревизия на целия изтеглен външен дълг, на цялата приватизация, на концесиите и на всички обществени поръчки с европейски и бюджетни пари през последните 20 години. В ревизията да участват признати европейски експерти, европейски прокурори и разследващи журналисти с безспорна репутация. Създаване на Черна книга на прехода, която да приключи с обвинителни актове към извършителите на деянията.

- Образователен ценз за всички гласуващи българи и за получаващите социални помощи и детски надбавки от държавата
- Въвеждане на текст в Наказателния кодекс за криминализиране на всички лъжливи предизборни обещания на българските политици.
- Детектор на лъжата  по американски образец за всеки политик на изборна длъжност и кандидат за министър
- Разследване и ревизия на строителството на магистрали, санирането и всички обществени поръчки, дадени от общините. Ревизия от европейски прокурори на ДФ Земеделие и Агенция „Пътна инфраструктура“
- Доживотна лустрация при доказани резултати от проверка за корупция  срещу всеки политик и висш бюрократ
- Разваляне на всички концесии, дадени от държавата и общините и провеждане на нови прозрачни конкурси по нов закон
- Политическа цел - създаване на мощен антикорупционен радикален политически блок в следващото Велико народно събрание
 
Б. Презареждане за бюрокрацията
 
- Операция „Чисти ръце“ за всички чиновници с повече от 1 година стаж, детектор на лъжата за всеки среднопоставен чиновник до висшите кадри на всеки 6 месеца по американски модел
- Доживотна лустрация за всеки чиновник, участник в корупционна схема
- Съкращаване на бюрократичния апарат с 30%
- Без право на партийни квоти в цялата държавна администрация и всички регулаторни органи. Осигуряване на експертна приемственост в административния апарат
- Назначения на чиновници – само след експертен изпит, свързан с конкретната сфера на дейност. Без „калинки“ в администрацията.
 
В. Презареждане в съдебната система
 
- Операция „Чисти ръце“ за всички магистрати и въвеждане на детектор на лъжата по американски модел на 6 месеца за всички съдии и прокурори
- Нов избор на председатели на висши съдилища в България от специален надпартиен орган, включващ браншови и обществени организации с висок престиж, цялата съдийска гилдия и делегати, избрани от всяка българска община, по германски модел. Прозрачен и публичен избор с 3/4 мнозинство от НС на следващия Главен прокурор 
- Пряк избор от народа на всички градски и районни съдии в страната
- Публична отчетност пред обществеността на всички ръководители на съдилища в България. За ръководителите на върховни съдилища – отчет на всеки 6 месеца и пред Народното събрание
- Премахване на слабо натоварените прокуратури и съдилища и засилване капацитета на всички натоварени институции
- Разформироване на СГС и нова пътна карта за всички съдилища и прокуратури на България.
- Въвеждане на лимит от 6 месеца за всяко съдебно дело на всяка инстанция. Максимум 18 месеца за приключване на съдебната фаза на едно дело
- Въвеждане на 100% електронно правосъдие
- Ревизия на всички знакови дела за корупция и знакови убийства на прехода от международен екип прокурори
- Олекотяване на обвинителните актове на Прокуратурата в съда откъм факти и обстоятелства 
- Изчистване на всички адвокатски организирани политически лобита в българския съд и незабавно отстраняване на купените от мафията съдии и прокурори
- Във всички конкурси и обществени поръчки в България, провеждани от общини, институции и министерства, задължително участие на представител на специалните служби и прокуратурата
- Право на индивидуална жалба на всеки български гражданин до Конституционния съд
 
Г. Презареждане на медийната среда
 
- Операция „Чисти ръце“ в националните медии. Ревизия десет години назад за всички водещи журналисти и лидери на мнение.
- Проследяване на техните доходи и съотношението им към стандарта им на живот , както и закупените от тях движими и недвижими луксозни притежания
- Лустрация за конфликт на интереси на всеки журналист, който не се придържа към обективността, ако не е декларирал предварително политическите си пристрастия и икономическите си зависимости
- Осветляване на собствеността на всички медии и забрана офшорни фирми да притежават медии в България
- Публичен регистър на всички грантове от неправителствени организации, които спонсорират медии в България. Забрана медиите да бъдат субсидирани от чуждестранни субекти.
- Криминализация на фабрикуването и разпространението на фалшиви новини