Цените на тока, газта и топла вода се увеличават от днес. Това обяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов след закрито заседание на комисията. Цената на електрическата енергия от 1 юли 2017 година за абонатите на ЧЕЗ се повишава с 2 процента, за EVN - с 1,7 процента, за "Енерго про" - с 0,41 процента.
"Средно претегленото изменение на крайната цена за битовите потребители е 1,5 процента", изчисли Иванов.

Повишението на цената на електроенергията за 3-годишен период е 2,5 на сто. "Ще направим всичко възможно и в следващите години българските потребители да не чувстват допълнителна тежест", обеща Иван Иванов.

Цената на природния газ за третото тримесечие на годината за битовите потребители се повишава с 1 процент, стана ясно след заседанието на КЕВР. Комисията е утвърдила повишаване на цената на природния газ с 1,91 на сто.

Проверката показала, че действително толкова е необходимото повишение на цената. То засяга около 120 големи индустриални предприятия. Що се касае до крайната цена за битовите потребители, повишението е около 1 на сто, същият процент е за София, каза Иванов.

КЕВР променя цената и на топлинната енергия за различните топлофикационни дружества от 1 юли. Иванов раздели топлофикациите на 2 вида, съобразно енергийния ресурс. По-голямата част използват природен газ, има 4 дружества, които използват въглища като първичен енергоносител.

За дружествата с носител природен газ увеличението е с около 2 процента. За София - то е малко под 1 процент - 0,98 на сто.

Малко по-високо е повишението за 4-те дружества, които използват въглища. Причините са, че поради промяна на горивния цикъл, в микса на въглищата се включват или вносни въглища частично, или обогатени местни въглища.

Осреднено за всички топлофикации - на природен газ и на въглища - увеличението е 3 процента, обяви Иван Иванов.