Психологическата годност на водача на моторно превозно средство ще бъде изследвана три пъти по-бързо след завършване на проекта "Повишаване на нивото на пътна безопасност чрез разработване на методики за изследване на психологическата годност на водачи на моторни превозни средства", съобщава "Монитор".

Той е сключен между Института за изследване на населението и човека към БАН и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Методиката за оценка на психологическата годност на водача е авторска и ще бъде предоставена в края на изпълнението на проекта през месец декември на ресорното министерство.

В изследователския интерес попадат професионалните шофьори или тези, които са категория С - автобуси, камиони, таксиметрови шофьори, рискови шофьори - тези, които са с отнети точки или пък са хванати в тежки пътнотранспортни произшествия. Досега психологическата годност на водачите е изследвана по критерии, които са разработени в далечната 1974 г. от Психологическата лаборатория към Министерство на транспорта и БАН.

Изследвани са личностните и когнитивни способности на човека, неговата възможност за концентрация, внимание, памет, визуално-пространствени функции и възможността му да отсява определени пространствени стимули.

Целта на методиката е да се оцени способността за безопасно шофиране и да се отсеят рисковите водачи на пътя. Изследвано е влиянието на афекта на пътя, употребата на психоактивни вещества. Така например в интервютата, които са проведени попадат и лица, които изтърпяват присъда в затворническо общежитие заради употребата на алкохол. Оценени като рискови тези водачи са склонни да прехвърлят отговорността за вината на външните фактори, а не да търсят проблема в себе си. Геймърите също се свързват с проблема със затрудненото възприятие на действителността.Визуално-пространствените функции са свързани и с конкретни дефицити, свързани с възрастовите промени у човека - намаляване на периферното зрение с възрастта, отслабване на слуха.


ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!