Разрешителните за някои категории индивидуален лов се променят, предвид на това, че не са актуализирани в последните години и не са съобразени с реалните разходи за отглеждане на дивеча. Това е било решено на петото заседание на Ловния съвет към Изпълнителната агенция по горите, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите.

Разрешителното за индивидуален лов на дива свиня става 50лв., за глухар - 200 лв., за благороден елен - 200 лв., за елен лопатар и муфлон - 100 лв., за сърна - 80 лв. и за други - 50 лв. Категорията групов лов на дива свиня остава 60 лв. В категориите индивидуален лов: на местен дребен дивеч и на мигриращ и водоплаващ дивеч се променят на 10 лв. Запазват се таксите от 5 лв. в категориите за групов лов на местен дребен дивеч и мигриращ и водоплаващ.

Запазва се обаче таксата за групов лов на дива свиня, както и в категориите за групов лов на местен дребен дивеч. Размерът на годишната вноска за стопанисване на дивеча за следващата година също се променя от 50 на 60 лева, се казва в прессъобщението. Минималните цени за продажба на жив дивеч за разселване от районите на държавните ловни стопанства и дивечовъдни участъци, стопанисвани от горските стопанства за 2018 г. се запазват и остават същите като миналата година.