Стимулационните протоколи за добиване на множество здрави яйцеклетки за целите на инвитро оплождането непрекъснато се модифицират и развиват през последните 30 години. Появата на нови стимулационни агенти замести естествения цикъл, позволяващ получаването на обичайно една-единствена яйцеклетка. С напредването на технологиите, фармакологията и познанията в сферата на асистираната репродукция през годините се разработиха различни препарати и протоколи, които да отговорят на конкретните нужди на пациентите. Индивидуалният подход обаче все така е най-голямото предизвикателство при избора на медикамент и протокол, отбелязват репродуктивните специалисти от Медицински комплекс „Д-р Щерев“ и допълват, че се прилагат различни видове стимулационни протоколи – спонтанен цикъл, минимална стимулация и контролирана овариална хиперстимулация (КОХ).

Целта на контролираната овариална хиперстимулация (КОХ) е да се пунктират между 8 и 15 зрели яйцеклетки с добро качество. Стремежът е да се предотврати изразен дискомфорт за жената и особено важно – овариален хиперстимулационен синдром (ОХСС), както и да се избегнат недостатъчна стимулация и малък брой яйцеклетки. Именно тук е важната роля на репродуктивния специалист, който избира подходящия стимулационен протокол и медикаментите, проследява отговора на женския организъм в динамика и адаптира дозата на лекарствата. Много важно е и да се стимулира овулацията с инжекция hCG (Човешки Хорионгонадотропен хормон) в оптималния момент.

Спонтанен цикъл

Преди 30 години, през далечната 1978 г., първата инвитро процедура се извършва без прилагане на медикаменти. Тогава обаче се постига нисък процент на бременностите. С развитието на медицинските и лабораторни технологии и с повишаването на квалификацията на специалистите процентът на постигнатите бременности чувствително се увеличава, за което допринасят минималната стимулация и контролираната овариална хиперстимулация (КОХ).

Минимална стимулация

При минималната стимулация специалните хормонални препарати се прилагат в малки дози (по-малко дни), като целта е приближаване до нормалната яйчникова физиологишя, което пък води и до добиване на по-малък брой яйцеклетки (

Контролирана овариална хиперстимулация (КОХ)

КОХ има за цел да стимулира образуването на множество зрели яйцеклетки. Добиването им дава възможност в последващото лабораторно оплождане да се получат повече ембриони, което значително увеличава шансовете за забременяване. Стимулацията се извършва чрез прилагането на медикаменти по схема. Отговорът на яйчниците на стимулацията се мониторира чрез серия от ултразвукови прегледи и изследване нивата на Estradiol в кръвта. По време на ултразвуковите прегледи се проследяват броят и размерът на образуваните фоликули, както и дебелината на маточната лигавица. За предотвратяване на овулация се изследват нивата на LH в кръвта и се прилагат медикаменти за нейното потискане. Имайте предвид обаче, че единствено лекуващият репродуктивен специалист познава най-добре здравословното ви състояние и само той може да предложи оптималния вариант за стимулационен протокол.

Лекарят обсъжда с пациентите кой протокол е най-подходящ, т. е. какъв набор от лекарства е необходим за стимулиране на яйчниците с цел формиране и растеж на оптимален брой яйцеклетки. Репродуктивният специалист ще следи този процес чрез ултразвукови прегледи и кръвни тестове на различните хормонални нива. Пациентките получават медикаменти, които, първо, стимулират яйчниците с цел образуване на по-голям брой яйцеклетки, второ, възпрепятстват преждевременното узряване и отделяне на яйцеклетки от яйчниците по време на инвитро стимулацията. Медикаментите се прилагат или подкожно (в областта на пъпа), или мускулно (в областта на седалището). Лекуващият лекар определя най-подходящата за пациента доза и информира за възможните рискове, страничните ефекти, както и за ползата от тези лекарствени средства.

Важно е пациентите, които са тръгнали по пътя към мечтаното бебе, да не забравят, че индивидуалните протоколи на лечение не могат да бъдат сравнявани помежду си – всеки работи за конкретния случай и конкретния организъм. Всяка жена реагира различно при прилагането на една и съща стимулация. Сред субективните фактори, които влияят на тази реакция, са възрастта на жената, наличието или липсата на хормонален дисбаланс, както и историята на стерилитета. Научете повече как протича една инвитро процедура в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ тук.