Българите са “особен вид славяни“, силно повлияни от средиземноморския генотип, твърди се мащабно проучване на антропо-генетичната идентичност на българския народ.
Проучването обхваща 855 българи и българо-мохамедани, като  проби от кръвта им са били сравнени с тези на други популации.

“Целта на проекта беше съвременният българин да бъде позициониран къде стои спрямо останалите народи“, обясни ръководителят на Катедрата по медицинска генетика на Медицинския университет в София проф. Драга Тончева, един от авторите на проучването.

Директорът на Института по микробиология на БАН проф. Ангел Гълъбов коментира, че това е още едно доказателство, което отхвърля теорията за тюркския произход на българите.

“Точността на изследването дава същата сигурност, каквато тест за бащинство, така че категорично може да бъде отхвърлена теорията за тюркския произход на българите“, заяви той.

Интересно е, че за разлика от останалите славяни – руснаци, поляци, чехи и словаци, които са с много сходен генотип, българите са по-отдалечени от тях. Учените посочват, че от славяните най-много се доближаваме до поляци и хървати. Сърбите и македонците не са правили подобни изследвания.

Съвременните българи са близки до средиземноморския генотип, като най-много се доближаваме до жителите на Северна Италия. “Това е свързано с общите ни тракийски корени“, обяснява си го Гълъбов.

Той заяви, че българите са много далеч от турския генотип, въпреки че 500 години сме живели заедно и не може да се говори за генетично повлияване.

Изследването показва още, че няма разлика в генетичната идентичност на българите в различните краища на страната. Проучването е публикувано в американско научно списание, а сега се чака и реакцията на историците.

Предстоят нови проучвания, които да дадат информация за генотипа на някогашните обитатели по нашите земи и за това как сме се променили. Турският генотип е близък до този на египтяните и палестинците, от които ние сме също много отдалечени.

Проектът “Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на българския народ”е финансиран от фонд “Научни изследвания”.