По-рано започва размножителният период на къдроглавите пеликани в резервата „Сребърна”, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе. В колонията и на двете наколни платформи са се установили 55 птици, а общият им брой в езерото е около 80.
От системата за видеонаблюдение се вижда, че пеликаните в колонията събират тръстика за изграждане на гнезда, което е знак за началото на размножителния им период. Топлото време за сезона е причина първата група пеликани да пристигне по-рано. Нормалният гнездови период в колонията започва обикновено от края на януари до първата деседневка на февруари. 

Експертите се надяват на добри метеорологични условия, тъй като птиците използват езерото на „Сребърна” за хранителна база.

Замръзването на водните площи в резервата би принудило птиците да търсят храна по река Дунав.   

Източник: БНР