Софийският университет "Свети Климент Охридски" вдига таксите за обучение. Увеличението ще засегне само новопостъпващите студенти, специализанти и докторанти. 
Намаление ще има за редовните студенти в специалност "Математика"  - вместо 800 лева, те ще плащат 640 лева, съобщава Нова телевизия. 

Увеличение ще има и за тези, които искат да се обучават задочно. В Историческия факултет таксите скачат двойно - от 450 на 900 лева. Повече ще се плаща за редовно обучение по „Японистика“, „Кореистика“ и „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ – от 600 лева на 1 000 лева.