Длъжниците на „Топлофикация-София“ няма да плащат лихви върху просрочените си фактури. Облекчението ще е възможно, ако те сключат с компанията споразумение за разсрочено плащане на старите сметки. Мярката е заложена в новите Общи условия за работата с клиенти на „Топлофикация-София“, които бяха поискани от кмета Йорданка Фандъкова и Столичния общински съвет.
Обновеният документ вече е внесен за разглеждане в СОС и се очаква да бъде одобрен до края на юни. В момента недобросъвестните клиенти на компанията плащат лихва върху дълговете си дори и да имат споразумение за разсрочването им. С новите условия това ще се промени, съобщава „Стандарт“. Лихва може да има само, ако клиентът не спазва графика за плащане.

От „Топлофикация“ са разработили 8 типа споразумения за разсрочено плащане на стари задължения с давност до 3 години. Те зависят от размера на натрупания дълг, периода, през който абонатът не си е плащал сметките, както и дали доброволно е отишъл в „Топлофикация“ да разсрочи борчовете си, или това е станало след решение на съда. В новите Общи условия на „Топлофикация“ е записано, че дори осъдените длъжници могат да разсрочат дълга си. В момента, ако има влязло в сила решение на съда, длъжникът трябваше да погаси цялата присъдена сума наведнъж.

Задълженията за неплатено парно на абонатите с дългове за повече от 3 години ще бъдат заличени заради давност в съда. От „Топлофикация“ уточняват, че „погасителната давност не опростява автоматично задължението и не се прилага служебно от съда. Право на длъжника е да реши дали да се възползва от давността или коректно да признае задължението си“. Едва ли обаче някой би се отказал от заличаване на част от борча.

Според изчисления на „Топлофикация“, опрощаването на дълговете над 3 години ще струва на дружеството 80-90 млн. лв. Компанията ще създаде и нови звена, които да работят специално с абонатите със забавени плащания. При поява дори на няколко забавени плащания компанията изпраща уведомителни писма. Следващата стъпка е среща или разговор по телефона, за да се предложат различните варианти за разплащане. Завеждането на дело в съда е крайна мярка. Дори и при започнало дело обаче абонатът може да сключи доброволно споразумение за разсрочено плащане. По принцип практиката е той да внесе 30% от дължимата сума, а останалата да плаща на вноски.

В новите Общи условия е записано, че при установяване на тежко финансово или здравословно състояние е възможно прилагане на индивидуална схема според месечните доходи на длъжника.