В три столични района в София ще има небостъргачи. Това обясни главният архитект на София Здравко Здравков по време на дискусия за бъдещото развитие на столицата, организирана от БСП.
Той се обяви срещу хаотичното появяване на небостъргачи. Според него трябва да се регламентира къде може да има високи сгради в столицата.

Ще има ограничения колко висока може да е една сграда, обясни главният архитект. Ще има обособени три зони за небостъргачи. Това са Люлин, централна жп гара и в района на гара Искър. Там ще може да се строят високи сгради над 75 метра. Такива сгради ще могат да се строят след разрешение от СОС.

В други райони ще може да има сгради до 25 метра. Предлага се трикратна такса за надвишаване на разрешеното строителство. Нямаме време да отлагаме, каза архитект Здравков. Трябва да се намери решение.

Кметът на София Йорданка Фандъкова иска до есента да има Закон за развитие на столицата, който да бъде предложен на законотворците.
Трябва да се вземе най-доброто решение за всички, настоя и лидерът на БСП-София Калоян Паргов.

Проектът на Закон за устройство на столицата разрешава в зелените площи да се строят единствено детски площадки и подземни гаражи. Ограничението в закона се прави, за да се подобри средата за живот в София. Цели се също и спиране на строежите върху зелените площи, намаляване на транспортния трафик и рекламните билбордове.

Досега междублоковите пространства попадаха под един и същ режим с парковете и това позволяваше лесното им застрояване, включително с висока дървесна растителност.

Облекчава се режимът за изграждане на площадки за игра за деца до 12-годишна възраст. Предложеният ред предвижда възможност, когато се налага запазване на съществуващи към датата на влизане в сила на закона недвижими културни ценности и спортни обекти, Столичният общински съвет да одобри подробен устройствен план в отклонение от устройствените показатели на приложението от Закона за устройството и застрояването на Столична община.

Предложени са промени в Закона за териториално деление на Столична община и големите градове, свързани с уточняване на границите на райони в Столична община.

Предлага се отстраняване на пропуски като към устройствените зони и самостоятелни терени на зелената система са добавени терени на зелената система (Тбз), природни резервати, природни паркове (Рпп) и защитени местности и природни забележителности (Рдз).

Озеленените площи в жилищните комплекси нямат свое самостоятелно присъствие в ОУП и съответно трябва да бъдат регламентирани отделно от терените на устройствена зона, което е направено в проекта с обозначаването на тези терени като Тжк.

В терените, определени с подробен устройствен план за Тжк, съгласно проекта, се допуска се изграждане на площадки за игра и на подземни гаражи, като строителството на подземни гаражи се разрешава, когато инвестиционния проект предвижда озеленяване върху цялата площ над гаража, включително с висока дървесна растителност.