Българска национална федерация по металдетектинг /БНФМ/ бе учредена в Ловеч. Председател на сдружението е ловчанлията Илия Илиев /39 г./.
Сред целите на сдружението са популяризиране на хобито металдетектинг, защита на законните права и интереси на членовете, оказване на техническа помощ с металдетекторни устройства на държавни, неправителствени и други организации при поискване.

Инициаторите за създаването на организацията предвиждат организирането на турнири, лагери, излети и събори. На тях те ще издирват метални предмети - пръстени, монети, украшения и др. в паркове, плажове, частни имоти със съгласието на собствениците, като се спазват законите на страната, пише в учредителните документи.

До края на годината ще бъде свикано общо събрание на БНФМ.
Гергана Димитрова, БЛИЦ