Пари от ЕС ще се дават на жени предприемачи. Това стана ясно на среща на министър на икономиката Теодор Седларски с представители на социалното предприемачество у нас. Участниците имаха възможност да представят проектите, по които работят и проблеми, които срещат по време на своята работа.

От страна на бизнеса на срещата присъстваха Ива Цолова, член на Управителния съвет на ABLE, Юлия Георгиева, мениджър проекти на Сдружение Тук-Там, Юли Вълков, директор на Reach for Change, Боряна Велкова от Обединени идеи за България и др.

Директорът на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Ивелина Пенева съобщи по време на срещата, че за първи път през този програмен период е предвидена процедура за социално предприемачество - "Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП". „Предвидена е подкрепа за стартиращи предприятия с предприемачески идеи, свързани с европейски и регионални предизвикателства. Биха могли да се отличат предприятия в специфични сфери, например - творчески и културни индустрии, предприятия, разработващи нови продукти и услуги", каза г-жа Пенева.

По думите й подкрепата ще бъде фокусирана и в следните уязвими групи: младежи до 29 год., жени предприемачи и предприемачи над 50 год. Бюджетът на процедурата е 34,37 млн. евро, а допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, с по-малко от три приключили финансови години.

По време на срещата Юлия Георгиева, представител на Сдружението Тук-Там, сподели че това е сдружение на българите с опит и образование в чужбина, които вярват в България. „Допринасяме за положителната промяна тук, като черпим полезен опит от там", каза тя.

В рамките на дискусията Боряна Великова, зам.–председател на Сдружение Обединени идеи за България, запозна участниците с основния си проект – „Идеите това сме ние", който е посветен на социалното предприемачество и стимулира създаването на социални иновации. Близо 150 български студенти от страната и чужбина ежегодно работят по ключови въпроси в сферите на технологиите, икономиката, културата, науката, образованието, околната среда, градската среда и др.

Изпълнителният директор на „Джуниър Ачийвмънт България" Милена Стойчева сподели, че през последната година управляваната от нея организация е обърнала поглед към социалното предприемачество. Според нея средата ни не е достатъчно зряла и няма количествено натрупване на мислещи хора в тази насока.

От своя страна икономическото министерство предложи да се направи пакет или портфолио с успешни примери, които да се предоставят на инвеститорите, и по този начин да послужат като инструмент за подпомагане връзката между социалните предприемачи и институциите.

Министерството на икономиката пое ангажимент, съвместно с ИАНМСП, да организира конференция за социалното предприемачество, която да даде по-широка публичност и информативност за добрите практики до момента у нас. 

Източник: standartnews.com