Рекорди на пазара на труда през 2017-а отчита Министерството на икономиката. През второто тримесечие на годината коефициентът на заетост е 71,1%, а броят на заетите достига почти 3,2 милиона души. Страната ни е в Топ 5 по икономически растеж в страните от ЕС. Освен това България е в Топ 3 на страните - членки на ЕС, с най-ниска задлъжнялост и се нарежда по този параграф веднага след Естония и Люксембург.

Икономическото ведомство отчита, че коефициентът на безработица е спаднал до 6,3% през второто тримесечие на 2017 година. Малко над 200 000 са безработните. Очакванията на екипа на МИ е броят на безработните до края на годината да намалее още.

Основните индикатори на икономиката ни дават основание за добри перспективи за развитие. Очаква се икономиката ни да продължи да се подобрява и БВП да нарасне с около 4% през тази година. По отношение на социално-икономическата обстановка се наблюдават също така положителни тенденции, като увеличаване на заетостта и на средната работна заплата.

През първото и второто тримесечие на 2017-а ръстът на БВП на годишна база е по 3,7%. Равнището на регистрираната безработица през септември 2017-а е 6,5%. През второто тримесечие на годината средната месечна заплата нараства с 9,9% спрямо същия период на 2016-а.

През периода януари-август износът се увеличава с 12,9%, а вносът с 16,2% на годишна база. Средното нарастване на общото промишлено производство на годишна база е 4,7%, а в преработващата промишленост-6,5%. Освен това брутната добавена стойност се увеличава с 3,7%.