Окръжен съд – Пловдив, на 22.05.2017 ще разгледа постъпило искане от Окръжна прокуратура - Пловдив, за отстраняването на обвиняемия Симеон Василев от заеманата от него длъжност – преподавател в Университет по хранителни технологии – Пловдив, до отпадане на нуждата от тази мярка.

Срещу обвиняемия Василев е предявено обвинение за това, че в периода от 11.05.2017 г. до 15.05.2017 г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице – преподавател в Университет по хранителни технологии – Пловдив, като извършител, в съучастие с Д. Д. като помагач и П. К. като помагач,  поискал дар – парична сума от 600 лв., който не му се следва, за да извърши действие по служба – да постави положителни оценки върху изпитните работи на студента Б. А. и да отбележи същите в студентската му книжка, с което да удостовери успешно положени изпити на лицето по учебните предмети „Механика - втора част“ и „Съпротивление на материалите“, без да са проведени такива. Същия ден ще разгледа постъпило искане от Окръжна прокуратура - Пловдив, за отстраняването на обвиняемия Николай Банков  от заеманата от него длъжност – преподавател в Университет по хранителни технологии – Пловдив, до отпадане на нуждата от тази мярка.

Срещу Банков е предявено обвинение за това, че в периода от 11.05.2017 г. до 15.05.2017 г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице – преподавател в Университет по хранителни технологии – Пловдив, като извършител, в съучастие с Д. Д., като помагач е  поискал дар – парична сума от 600 лв., който не му се следва, за да извърши действие по служба – да проведе изпит след предварително предоставени изпитни задачи и техните решения, да постави положителни оценки върху изпитните работи на студентите Х. Е. и В. А. и да отбележи същите в студентските им книжки и изпитните протоколи, с което да удостовери успешно положен изпит на лицата по учебната дисциплина „Теоретична електротехника – първа част“. 
Спрямо всеки от двамата обвиняеми е била взета мярка за неотклонение „Гаранция“ в размер на по 5000 лева.