"90% от ромите у нас са с образование по-ниско от средното". Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев, по време на дискусия посветена на образованието и демографските проблеми.
Колкото по-малко учат момичетата, толкова повече деца раждат, посочи още той.
 
На същото мнение бе и професор Антоанета Христова от института за изследване на населението и човека към БАН, която уточни, че жените с висше образование у нас във фертилна възраст раждат средно 1, 2 деца.
 
С намаляване на образованието тази цифра нараства с 2,6.
 
Тенденцията е към намаляване на средния брой на децата, които една жена у нас ражда.
 
Ако до преди няколко години броят им е бил колкото е средния за Европа - 1,5, то сега намалява до 1,3, каза още професор Христова.