"Мотивите ни са по член 5, алинея първа, точка 2, а именно системно нарушаване на правилата като заместник-председател на народното събрание. Първото му нарушение е от 18 януари 2018 година, когато обсъждахме ратификацията на договора за добросъседство с Македония. Г-н Жаблянов, твърдейки че се изказва в лично качество, квалифицира договора като "търгашество от най-ниска проба". С това той принизи десетилетните усилия на двете страни", обясни Данаил Кирилов от ГЕРБ от трибуната на парламента.
"На второ място г-н Жаблянов на  1-ви февруари грубо възпрепядства реда в залата и отдаването на почин на жертвите от възродителния процес. С тези действия Жаблянов демонстрира пълен непарламентаризъм. На първо място, смятаме, че освен задълженията му като редови народен представител, той има и функции като заместник-председател на НС. В тази връзка е длъжен да утвърждава парламента като орган. Това направи с твърдението в декларацията против Луков марш, в която се твърди, че народния съд е едно необходимо и неизбежно военно правосъдие. С това се засяга оценката към демократичното ни общество и дискредитира българския парламент и засяга неговия имунитет. Ако Жаблянов желае да прави такива дескредитации, то може да ги прави като редови народен представител, но когато представляваш институцията смятаме, че не трябва да се прави това. Внесли сме следния проект за решение: Освобождава предсрочно Валери Мирчев Жаблянов като заместник-председател на народното събрания на Република България", допълни Кирилов. 

"Парламентарната група на ДПС няма да вземе участие в този дебат поради следните причини: Ние смятаме, че няма правни аргументи за исканата оставка. Господин Жаблянов е изразил лично мнение. Уважаеми колеги юристи, не забравяйте, че всеки депутат има имунитет, за да изказва становището си, без значение дали сме съгласни или не. Ние не бяхме съгласни с изказването му за почитането на жертвите на комунизма, но това е негово право. Това не е основание за оставка. На трето място е моралния мотив. Г-н Валери Жаблянов е изразил личното си становище относно народния съд в декларацията за Луков марш. ДПС осъжда народния съд и сме били последователни в мнението си. Ние не можем да се съгласим с личната оценка на Валери Жаблянов, но БСП има декларация, която се разграничава от това негово мнение. Ако това е предизвикало възмущението ви. ГЕРБ, вие проявявате двоен стандарт. ДПС няма да участва в този фарс", каза Йордан Цонев от ДПС. 

В момента Валери Жаблянов обяснява позицията си.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ