Дори и да сте платили своето „Автокаско“, много е възможно застрахователните компании да ви ощетят. Това се случва чрез т. нар. надзастраховане, благодарение на което при тотална щета - кражба  или тежка катастрофа, фирмата ще изплати едва 70 процента от премията, пише днес "Марица". 

Преди дни председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов обяви, че автомобилните застраховки са едни от най-разпространените и често потребителите имат проблеми с отговорността на застрахователя при кражба на автомобила или при неговото повреждане.

Един от очерталите се проблеми е неоснователният опит на застрахователите да се освободят от отговорност при кражба на лекия автомобил, ако талонът за него е бил вътре. Кодексът за застраховането обаче съвсем категорично и изчерпателно изброява случаите, в които застрахователят може да се освободи от отговорност.

От Националната асоциация за защита на застрахованите (НАЗЗ) предупреждават за следната измама: в началото на годината застрахователят сам оценява колата, примерно за 10 000 лв. и взема от клиента 600 лв. премия. При инцидент, вместо да плати пълната щета, фирмата заявява, че оценката на колата е много по-ниска. Заради това едностранно решение клиентът в повечето случаи получава по-малко от уговореното, а компанията възстановява някаква част от премията.

Макар по закон застрахователят да дължи обезщетение в размер на действителната стойност, често застрахователите изплащат малка част от парите, макар на клиента да е платима максималната сума при пълна застраховка.

Много от тях не се съобразяват с разпоредбата на Кодекса на застраховането, според която щом не е уговорено друго, стойността по която се оценява автомобила при сключване на застраховката е равна на действителната стойност на колата, разясняват от НАЗЗ.