В София се проведе заключителна пресконференция за Укрепване на капацитета на омбудсмана на Р. България за независим мониторинг и популяризиране правата на децата. Проектът има за цел да укрепи двустранните отношения между България и Норвегия за споделяне на знания, опит и добри практики и постигане на общи резултати в областта на защита правата на децата и техния най-добър интерес.
Омбудсманът на Р България Мая Манолова заяви, че правата на децата се нарушават ежедневно в нашата държава.

„Това се дължи на празноти в законодателството. Целта на този проект е да създаде една по-добра публична среда и визия за правата на българските деца. Институциите трябва да са по-близо до децата и да чуват техния глас, за да може да им вдъхват увереност“, каза Манолова и добави: 

„Тази съвместна работа гарантира, че ще приложим най – доброто от европейския опит“. 

Манолова разказа, че е било голямо предизвикателство да бъде обяснено на деца от различни възрасти какво означава думичката омбудсман, тъй като тази институция е позната на България едва от 11 години до скоро възрастните не са знаели за съществуването й. 

На събитието Манолова обяви своите първи детски посланици – Ния, Ема, Ивана и Ивета – деца от различни краища на България и на различна възраст, предаде Новини.бг.