Сто и четиридесетгодишнината от рождението на Пейо Яворов ще бъде отбелязана с тържество и научна конференция в Големия салон на БАН днес и утре, съобщават от Националния литературен музей, съорганизатор с Института за литература при БАН.

Във фоайето на Централната сграда на БАН ще бъде представена и изложбата на Националния литературен музей "Път, на който не съзирам края. . . ". Откриването е в 10.30 часа.

Академично слово "Яворовото преминаване през света" ще произнесе проф. Михаил Неделчев. Приветствени слова ще имат Атанас Капралов, директор на Националния литературен музей, и доц. Елка Трайкова, директор на Института за литература при БАН.

След официалното откриване на честването ще бъдат връчени наградите от Националния ученически конкурс за есе "Душата ми е пленница. . . ", в който са участвали над сто младежи от цялата страна.

Двудневната научна конференция за годишнината от рождението на Яворов е днес и утре в Централната сграда на БАН и в Института за литература с участието на изследователи от авторитетни научни и учебни звена у нас - Националния литературен музей, Института за литература, Софийския университет "Св. Климент Охридски", НБУ, Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Югозападния университет "Неофит Рилски", Русенския университет "Ангел Кънчев", НАТФИЗ и други.

Докладите ще представят нови литературнокритически и литературноисторически прочити на Яворови лирически и драматургични творби, ще разгледат публицистичната му дейност, ще се спрат върху участието на поета в македоно-одринското освободително движение и Балканската война, върху Яворовите места на памет - къщи-музеи и паметници, посочват организаторите.