Известната българска археоложка-праисторик - проф. Хенриета Тодорова, е починала навръх Великден, съобщава archeology.ovo.bg. Опелото ще се извърши в петък, 17.04.15, в църквата "Света Неделя".
Проф. Тодорова е родена e на 25.02.1933 г. в София. През 1954 г. завършва университета "Ян Амош Коменски" в Братислава, специалности История и Философия.

1964 г. защитава дисертация в Археологическия институт на Словашката академия на науките.
През 1978 г. защита в София дисертация за доктор на историческите науки на тема: Каменно-медната епоха в България.

От 1967 е научен сътрудник в АИМ-БАН.
От 1978 - старши научен сътрудник II степен в АИМ-БАН.
От 1981 - 2004 - Старши научен сътрудник I степен в АИМ-БАН. 1977-1979 - научен секретар на Центъра по история.
От 1978 - член-кореспондент на Немския археологичекси институт в Берлин
1978-1990 - завеждаща Проблемна трупа по интердисциплннарни изследвания към АИМ. 1989-1993 - заместник-директор на АИМ-БАН.
1982-1994 - член на Научния съвет на АИМ-БАН.
1982-2000 и от 2004 доcera- член на Специализирания съвет по стара история, археология и етнографпя при ВАК. 1984-1994 - член на Историческата комисията към ВАК. От 2004 - член-кореспондент на БАН.
От 2007 г. - задграничен член на академията "Лайбниц социете" в Берлин.

Автор e на 18 монографии, 150 студии, статии, съобщения и рецензии, публикувани у нас и в чужбина. Трудовете й са многократно рецензирани в най-реномираните специализирани издания у нас и в чужбина и биват постоянно многократно цитирани в чужбина и у нас./БЛИЦ