Гл. ас. д-р Иван Неделчев е възпитаник на НСА с три специалности – физическо възпитание, треньор по културизъм и фитнес и спортна психология. Завършва докторантура в НСА през 2014 с тема, посветена на личностните характеристики на спортисти занимаващи се с културизъм и фитнес, бил е хоноруван преподавател по Спортна психология към НСА, понастоящем е щатен преподавател и директор на курсовете по спорт към Нов български университет. 

Научната му кариера в областта на фитнеса и културизма се базира на изследвания, проучвания и анализи, публикувани в над 15 публикации на български и английски език, както и на ежегодни участия в национални и международни конференции. За своя десетгодишен стаж като професионален фитнес треньор е помогнал на стотици хора да подобрят здравето си, повишат самочувствието, придобият нови качества и навици и най-вече - да изградят хармонично тяло.
Мотото му е: Спорт и наука – ръка за ръка. БЛИЦ се свърза с гл. ас. д-р Иван Неделчев, за да разкаже повече за тайните на културизма.


- Защо решихте да се занимавате точно с културизъм и фитнес? Имало ли е момент, в който сте искали да се откажете?
- Нека още в началото да направим разлика между фитнес и културизъм. Под „фитнес” се разбира добро здравословно състояние, висока степен на психофизиологически баланс, кондиция и физическа дееспособност на човека, постигнати чрез разнообразни форми за физическо въздействие, силови, гимнастически и циклични упражнения и др.
Докато културизмът е състезателната форма на фитнес практиката. Съществуват и други класификации и теории, но това е общото схващане.
Относно избора ми, мисля, че те избраха мен и вярвам, че всичко, което съм постигнал го дължа именно на този вид спорт.

- Кое е най-важното, което човек трябва да знае, ако реши да се занимава с това и коя е най-подходящата възраст да започне? Има ли хора, които никога не трябва да се захващат с това?
- На първо място, всеки трябва да осъзнае необходимостта от практикуване на спорт – в частност фитнес. Когато човек осъзнае нуждите и потребностите си, той лесно ще намери време и решение. Тук ключова роля имат родители, учители, треньори....

Културизмът и фитнесът би трябвало да подготвят деца, юноши и девойки с отлична обща физическа подготовка, от които много по-лесно могат да израснат бъдещите майстори в отделните видове спорт. За активно спортуващите пък те са отлично средство, спомагащо за повишаване на спортните им постижения – силовата подготовка, прилагана днес от почти всички спортисти, не е нищо друго освен културистична подготовка, специализирана за конкретния вид спорт. За хората на средна възраст независимо от това, дали са спортували или не са спортували по-рано, културизмът и фитнесът са източник на добра кондиция и висока работоспособност, а за възрастните – успешно средство за борба с признаците на старостта.

Голямо предимство е и достъпната техника на абсолютно всички упражнения. За културизма и фитнеса няма ограничения във възрастта, единственото съществено и да има желание. При тях не е необходимо години наред да се губи време за разучаване и усъвършенстване на изпълнението на сложни движения и за създаване на тясно специализирани умения, както е при останалите спортни дисциплини. Достатъчно е за целта да се отделят една – две седмици, след което веднага започва да се работи „по същество”. Силно намалена е и опасността от травмиране.

- Ако трябва да опишете културизма с 5 думи, кои ще са те?
- Здраве, хармония, усъвършенстване, воля, начин на живот.

- Често свързват мускулестите мъже с прием на стероиди? Какво трябва да знаем за тях и те ли са най-важните? Кой са най-честите грешки, които допускат хората, които се занимават с културизъм?
- Считам че приемът на стероиди сред любителите е засилен, поради факта че сред тях има много неуверени. И те, за да придобият по-бързо добра форма, прибягват към стероидите. Изборът им се дължи на компенсиране на емоционални и личностни проблеми. Разбира се, те са опасни и вредни за здравето и моето лично становище е против тях.
Въпреки това, не бива да забравяме, че културизмът и фитнесът не са с нищо по-различни от всеки един спорт, където целта за високи спортни постижения прави субстанциите неизменна съставка.

- Какъв е най-подходящият режим един човек да е в златната среда – да изглежда добре, но и да е здрав?
- Естествено условие е да се търси баланс между ежедневие, физическа активност, хранене и вътрешна хармония.
Също така, това е изключително персонализирана дейност, където идват на помощ персоналните фитнес треньори – особено тези, които са натрупали известен опит. В дългогодишната ми практика съм се убедили, че при редовни занимания се постига стройна атлетична фигура, отлична обща физическа подготовка, хармонично развитие на всички органи и системи на организма. Именно в това се крие огромната притегателна сила на фитнес тренировките и културизма, обуславяща широкото му популяризиране през последните години.

- Каква част от времето си човек отделя на тренировки и остава ли място за други занимания?
- Ако човек е осъзнал нуждата от спорт, то той ще намери време. Няма начина да няма начин!!!
Важно е да се знае, че за един любител спортист, прекомерното натоварване в никакъв случай не е желателно, а още по-малко потребно.
Отново експертността на треньора и преценката му ще гарантират на желаещия да спортува премерено натоварване, което да осигурява желания ефект, без да влияе на личния и професионалния му живот.

- В последните години светът сякаш „полудя“ на тема здравословно хранене. На какво според вас се дължи този интерес и какъв режим е най-подходящ, за да се чувства човек добре?
- Безспорно е така, като в международен план, а също така и в България това е етап от формирането на съвременна култура за здравословно хранене.
Добрият режим на първо място трябва да е здравословен, а също така и с оптимално съотношение на жизнено важните суплементи.

Слава Богу, ние все още не сме сред най-затлъстелите нации, но има показатели, които сочат такава тенденция особено при децата. По последни данни на СЗО (Световната здравна организация) детското затлъстяване е едно от най-сериозните предизвикателства за общественото здраве на 21-ви век. Проблемът е глобален и засяга много държави с ниски и средни доходи, особено в градските райони. В световен мащаб през 2015 г. броят на децата с наднормено тегло под петгодишна възраст се оценява на над 42 милиона.

При хората с наднормено тегло и със затлъстяване има вероятност да останат със затлъстяване до зряла възраст и по-вероятно да развият незаразни заболявания като диабет и сърдечно-съдови заболявания в по-млада възраст. Наднорменото тегло и затлъстяването, както и свързаните с тях заболявания, са до голяма степен предотвратими. Предотвратяването на детското затлъстяване следователно се нуждае от висок приоритет.
Това е призив и към родителите им, които да оптимизират, както хранителния, така и двигателния режим на децата си.

Колкото до здравословния режим – всичко в умерени дози, без завишаване на един или друг продукт, и естествено отново индивидуализирано и персонализирано. Разбира се, може да се започне с нещо по-стандартно, но след като се установи как се влияе организма – да се направи изцяло персонален план.

- Има ли някоя личност, която е ваш идол в тези среди и защо?
- Безспорно, човекът направил най-много за фитнес индустрията през последните десетилетия е Арнолд Шварценегер. Неговият принос е неоспорим, но също така вярвам, че всеки човек, който полага усилия в тази сфера е достоен за уважение.

-Кой момент в кариерата ви приемате като най-важен или най-труден?
- Всеки етап е важен и труден и зная, че най-трудното все още предстои, но фитнесът ми дава увереност, че ще се справям.

- Какво още не сте постигнали?
- Културизмът води до формирането на най-същностните, най-човешките качества и характеристики – той мотивира стремежът към личностно и духовно развитие. Водещи са ценностите, свързани с активния и пълноценен живот, с физическото и психическо здраве, с щастливия семеен живот и наличието на добри и верни приятели; стремеж към постоянно физическо и психическо усъвършенстване, самостоятелност и независимост.
В този смисъл, вярвам, че има още много за постигане, както в личен, така и в професионален план, но от друга страна – всичко реализирано до момента носи вдъхновение и стимулира в желаната посока.

- Как виждате бъдещото развитие на фитнес културата?
- От една страна, за спортуващите това е и ще бъде все повече потребност от активен начин на живот, но също така в тази култура вече се намесват съвременните технологии, мобилните приложения, интернет средата и социалните мрежи. Тя все повече ще се обвързва с редица социални сфери (здравеопазване, образование, култура, спорт и др.), с много нови професии, както и представлява арена за много индустриални и търговски сфери. Нещо повече, считам, че фитнес-културата би трябвало да е в основата на всяка една политика в областта на физическото възпитание и спорта, която има претенции да е социално-ориентирана.
В книгата ми, която предстои да излезне до края на годината, всички тези въпроси са дискутирани и анализирани в детайли.

- Какво ще кажете на хората, които се колебаят дали да се заемат с това?
- Препоръчвам на всички хора, които се занимават или имат интерес към фитнеса и културизма, да не се колебаят, защото ползите са много и разнообразни. Единственото важно е да направят своя информиран избор с помощта на доказан специалист, който да съчетае оптимална програма с режим на хранене и ползотворен начин на живот.

Интервю на Цанка ДОНКОВА, БЛИЦ

ЧЕТЕТЕ ВАЖНИ И ЦЕННИ СЪВЕТИ И НОВИНИ САМО В НАЙ-ПОЛЕЗНИЯ ЗДРАВЕН САЙТ ZDRAVE.TO