Eпидемията от затлъстяване още от ранна детска възраст е едно от най-сериозните предизвикателства за общественото здраве, заяви проф. Веселка Дулева, национален консултант по хранене и диететика и представител на България в Световна здравна организация по хранене и хранителна политика.

Водещата специалистка посочи, че затлъстяването при децата води до рискове за здравето, свързани с ранна поява на високо артериално налягане, висок холестерол, инсулинова резистентност и диабет тип 2, ставни, дихателни, чернодробни проблеми, като и рискове, свързани с нарушено социално, физическо и емоционално развитие. „Затлъстяването в детска възраст обуславя по-голяма вероятност от затлъстяване в зряла възраст и увеличен риск от сърдечносъдови заболявания, диабет, метаболитен синдром, ракови заболявания и др.“, каза проф. Дулева.

Съществуват убедителни доказателства, че храненето през ранния живот има ключова роля за метаболитно програмиране на физическото и интелектуалното развитие на децата, на риска от хронични заболявания.

Данните от национално представителни проучвания, проведени за оценка на храненето и хранителния статус на различни възрастови групи деца, показват висока честота на свръхтегло и затлъстяване още от най-ранна възраст. През 2014 г. е установено, че децата на 1-4 години са с 5% затлъстяване, а 30.1% от децата на възраст 5 до 18 години са с наднормено тегло (19.8% със свръхтегло и 10.3% със затлъстяване). До 2011 г. се запазва тенденцията сред учениците значително да се увеличават свръхтеглото и затлъстяването.

През 2014 г. за пръв път при 7-годишните първокласници в България се наблюдава намаляване на затлъстяването при момчетата и задържане на честотата на свръхтегло и затлъстяване при момичетата. Намалява също затлъстяването във възрастта 7–9 г. „Всичко това наложи темата за здравословното хранене да стане национален приоритет по време на председателството“, каза още проф. Дулева. Специфичен аспект, който ще бъде разглеждан приоритетно по време на Българското председателство, ще бъде здравословното хранене при децата. Конференцията на 6 февруари 2018 г. включва четири панела, в които ще бъдат обсъдени приоритетни области, свързани със здравословно хранене при децата.

Българското председателство ще осигури дискусии на няколко последователни етапа, които следва да приключат с приемането на кратък текст на Заключения на Съвета, с конкретни и ясни политически послания.

Проф. Дулева наблегна на изключително важната роля на родителите и модела на хранене в семейството за изграждане на здравословни хранителни навици и за добро здраве на детето. Възпитанието на детето, включително и формирането на здравословен начин на живот започва в семейството. Важно е родителите да показват положителен пример по отношение храненето, да включват децата в избор на храните, например при пазаруване или готвене. Спазването на режим на хранене в семейството, храненето заедно в приятна обстановка е предпоставка за изграждане на здравословни навици. Разбира се, трябва да се подбира и здравословно, разнообразно и балансирано меню за детето. За улеснение на родителите и децата при избора на храна, специалистите по хранене от НЦОЗА, са разработили препоръки за здравословно хранене, които обхващат цялото развитие на детето - още от времето на бременността, за кърмачета и малки деца, за деца от 3-7 г., за ученици.

Специалистите по хранене препоръчват спазване на основните принципи на здравословно хранене, а именно всеки ден менюто да съдържа зърнени храни; при всяко хранене да се приемат зеленчуци и плодове; мляко и млечни продукти с ниско или намалено съдържание на мазнини и сол. В момента високата консумация на наситени мазнини, трансмастни киселини, захар и сол, заедно с ниската консумация на плодове и зеленчуци са общи проблеми в Европейския съюз.

Всеки ден на трапезата място трябва да имат и представители на групата на белтъчните храни като постни меса, бобови храни и поне 1-2 пъти седмично риба. Ограничаване на влагането на мазнини, сол и захар при избора и приготвяне на храните, предпочитане на растителни пред животински мазнини, избягване пърженето и използване на здравословни кулинарни технологии са част от здравословното хранене.

Проф. Дулева допълни, че сега започва обсъждането на критериите и подходите с цел създаването на национално лого, което ще обозначава здравословните храни. Създаден е научно-експертен съвет по хранене към МЗ, с участието на експерти по хранене, представители на индустрията, университети. Съветът ще работи за определяне на гранични стойности на сол, мазнини, наситени мастни киселини и захари в приоритетни за страната групи храни с цел подобряване на състава им. Ще работи също за определяне на хранителни профили за групите храни с цел информиране на потребителите и улесняване на здравословния избор на храни и ще обсъди възможностите за отличаване на храните със здравословни параметри на пазара.

Много от страните-членки на ЕС вече са изготвили подобни системи и Съветът ще се съобрази с положителните примери и добри практики.