Бившият кмет на община Струмяни Валентин Чиликов е платил с пари на общината двата семестъра на обучението си за магистърска степен по публична администрация в Югозападния университет.
Общата сума е 1000 лв. и е отчетена с 2 фактури, издадени от университета - -18509/21.01.2008 и -19510/21.01.2008. Разходът за кметското обучение не е гласуван от ОбС - Струмяни, не е и внасян като предложение за гласуване, поради което повече от съветниците дори не знаят, че данъкоплатците на общината, и те в частност, са платили от джоба си за дипломата за магистър на Чиликов, пише в. „Струма”.

Предисторията на скандала е от май 2007 г., когато Министерството на държавната администрация и ЮЗУ сключват договор за провеждане на специализации във ВУЗ-а от държавни служители. На тази база на 3 май 2007 г. са сключени 4 договора между министерството и кмета на Струмяни В. Чиликов за специализация на секретаря на общината Ваня Пецанова и трима шефове на дирекции в Общинската администрация - Величка Чорбаджийска, Ели Подгорска и Силвия Донева.

Съгласно чл. 2, т. 5 от договорите министерството се ангажира да плати за първите 2 модула по 495 лв. на специализант, а третият модул трябва да се поеме от общинската хазна - по 500 лв. без ДДС на човек. На 10 август 2007 г. Чиликов уведомява министерството, че по бюджета на общината не са предвидени средства за третия модул на 4-те служителки и моли цялата сума от 2000 лв. да му бъде преведена целево, за да може да се финализира програмата. На 13 декември държавната хазна изпраща в Струмяни допълнително 2500 лв. и 4-те служителки внасят таксата - по 625 лв. На 31 януари 2008 г. Чиликов решава на свой ред да се облажи от “промоцията” на министерството “ти учиш, държавата плаща”, тегли от касата на общината 1000 лв. и с тях покрива неправомерно 2 семестъра за себе си.

Дори в счетоводството на общината да са се усетили, че за двете фактури от ЮЗУ на името на управника им средства не са предвидени, никой не е посмял да откаже плащането.

Чиликов е уличен още в престъпно разхищение на 81 000 лв., с които е платил на 2 мобилни оператора над 230 неизползвани карти за GSM-и, само за първите 3 месеца на 2010 г. е прехвърлил без право и без разрешение от ОбС близо 50 000 лв. от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната, за да плати с тях командировки и служебни аванси до испанския остров Тенерифе на себе си и още няколко служители от общината. С негово съгласие през години касата на общината е работила като Взаимо-спомагателна каса за 15 негови подчинени и от щедро раздадените им над 9000 лв. за лични нужди към началото на 2012 г. 4646. 58 лв. още не са върнати.

Според ревизионния доклад, по лична вина на Валентин Чиликов община Струмяни е натрупала за последните 3 г. от управлението му задължения в размер на 1 409 079.48 лв.

За сравнение, целият бюджет на общината за тази година е 3 349 934 лв.