Това е най-големият въпрос пред човечеството след изпълзяването на човешкия вид от първичната тиня – откъде се е появила вселената? Ненаучните версии на отговора включват много богове и са основа за всички религии и повечето философия от началото на писаната история, съобщава Daily Express.
Сега екип канадски и египетски математици са използвали модерна научна теория и набор от уравнения да разберат какво е предхождало нашата вселена. Простичко казано те са приложили теориите за много малките частици – света на квантовата механика – за цялата вселена, обяснена от теорията за относителността, и открили, че вселената принципно преминава през четири различни фази. По-важното им откритие е какво е имало преди тази вселена и това е друга вселена, или по-точно друга „космологична фаза“. 

Макар да е безкрайна, нашата вселена е циклична и винаги е съществувала в една от четирите си фази. 
Вселената сега се разширява, но според математиците при определени изменения квантовата механика в крайна сметка ще спре разширяването и всичко ще се върне в начална точка, от която фаза вселената отново ще започне да се разширява.