Вече шеста година продължават разкопките на селището от каменномедната епоха в м. Корията край град Суворово, област Варна. Експедицията на специалистите от Регионалния исторически музей – Варна за първи път е финансирана от Министерството на културата.

Проучват се останките от опожарена сграда от средния халколит (около 4700 г. пр. Хр.). През този сезон трябва да приключи изследването на южните помещения, в които са се съхранявали керамични съдове и разнообразни сечива.
 

Постройката е била изключително масивна, със солидна конструкция от дебели глинени стени, изградени около колово-плетена конструкция върху каменен цокъл. Разкопките край гр. Суворово разкриват нови и важни сведения за бита и техническите знания и умения на древното население, обитавало нашите земи преди повече от 6 500 години.


Проучването започна на 24 юли и ще приключи на 11 август, съобщават Регионален исторически музей – Варна.Снимки: РИМ – Варна