Гражданка сигнализира за нов опасен вирус в интернет. Тя е получила писмо, което изглежда автентично, но реално съдържа вирус. Ето какво гласи съобщението, цитирано от "Петел":

"СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Агенция по вписванията уведомява, за промяна в крайния срок за подаването на годишните финансови отчети. 
След изтичане на срока, Агенция по вписванията ще предостави на Национална агенция за приходите списък на търговците и фирмите, неподали годишни финансови отчети. Неподалите в срок ще бъдат санкционирани от НАП или АДФИ, 
като предвидените санкции са в размер от 300 до 2000 лв.

За повече подробности, моля, отворете прикачения файл."

Тя съветва да не отваряте файла, който е в писмото.