В северната част на Хонконг се е намирало едно от най-гъсто населените места в света. От 50-те години на 20-и век до 1994 г. над 33 000 души живеят и работят в Коулун, Оградения град – масивен комплекс от 300 свързани сгради, които оформят блок-град. 

Ограденият град се контролира от китайската мафия – Триадите, между 50-те и 70-те години, и е рай за проституцията, хазарта и дрогата. Улиците са толкова тесни, че за да върви по тях, човек трябва да се прилепи плътно до сградите.

Мрежа от пасажи между по-високите етажи също позволява да се стигне от точка до точка, без да се слиза на земята.