Денонощно видеонаблюдение във всеки автосервиз да пресича част от схемите на мафията с крадени коли. Това е една от идеите, които ще бъдат обсъдени от сформираната работна група между министерствата на вътрешните работи, на транспорта и на регионалното развитие, както и други отговорни структури при разцепването на сегашния Закон за движение по пътищата на два или три нормативни акта, пише в. Монитор.

„В момента не малка част от сервизите, особено в по-малки населени места, се използват нощно време за разглобяване на откраднати автомобили за части“, разказа зам.-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов. 

Такава практика най вече била разпространена в Пернишко и Дупнишко. 

Разкулачените возила вече се пласират масово в чужбина, за да може да донесат по-голяма печалба на участващите в схемата. 

Затова според Ципов са необходими мерки за засилване на контрола над автосервизите, като те се разпишат в отделен закон, който ще урежда всички въпроси от регистрацията до разкомплектоването на возилата.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!