До 2 април фирмите трябва да подадат декларации за корпоративен данък и да го платят, припомнят от Националната агенция за приходите.

За първа година подаването на декларациите става единствено по електронен път. Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

Също така до 15 март фирмитеи самоосигуряващите се лица, които плащат възнаграждения или наем, трябва да подадат информацията за това в Националната агенция за приходите.