Богатите българи все по-често взимат заеми за да си купят по-голям апартамент, втори дом край морето или луксозен автомобил, а бедните се стараят да ограничат дълговете си. Заемите за граждани в размер от 500 хил. до 1 млн. лв. нарастват с близо 20% през първото тримесечие на годината и достигат 700 броя, сочат данните на БНБ.
Чрез тези 700 големи кредита банките са отпуснали общо 481 млн. лв. В рамките на година броят на тези големи кредити за домакинствата е нараснал със 77,7%. Оказва се, че тези заеми имат най-голяма роля за ръста в общия обем на банковото кредитиране през първото тримесечие на годината. Още по-голямо раздвижване има при най-големите заеми за суми над 1 млн. лв. За година броят им скача с близо 200% и в края на март те са 230. Само през първите три месеца на тази година милионерските кредити са нараснали с 49 броя, или с над 27%. Чрез всичките милионерски заеми банките са отпуснали на заможни граждани над 371 млн. лв. Оказва се, че богатите българи, имат все по-голямо значение за кредитния пазар в страната, макар че броят на взетите от тях заеми е малък. Кредитите за граждани в размер над 500 хил. лв. са само 930, но чрез тях банките са отпуснали общо 852 млн. лв.

При кредитите за домакинствата в размер от 10 хил. до 500 хил. лв. също има ръст през първото тримесечие на годината, но той е доста по-скромен и се движи около 1-2%. Броят на най-малките кредити до 1000 лв. също има минимален ръст от 1,7%. Но при кредитите от 1000 лв. до 10 хил. лв. се отчита спад. За тримесечието тези малки заеми намаляват с около 1%, но явно това е сериозна тенденция, тъй като за година се свиват с около 6-7%. Явно хората с малки доходи предпочитат да не взимат заеми тъй като не могат да ги изплащат, и само в краен случай взимат кредити до 1000 лв. за да покрият някой неотложен разход.

При бизнеса ситуацията е доста по-различна. През първото тримесечие ръст се отчита при всички фирмени кредити с изключение на тези за суми над 1 млн. лв. През тримесечието заемите за над милион намаляват с 59 броя и в края на март са 4 697 броя, сочат данните на БНБ. Въпреки този спад, чрез най-големите кредити на бизнеса са отпуснати общо 22,3 млрд. лв., което е над 72% от цялото финансиране, което е предоставено от банките на фирмите в страната. Така големите компании имат решаващо значение за целия кредитен пазар. Все пак данните на БНБ показват раздвижване на малкия бизнес. През първо тримесечие най-голям ръст се отчита при микрокредитите за фирмите до 1000 лв. и тези в размер от 2500 лв. до 5000 лв. като те се увеличават с по над 7%. При останалите малки и големи корпоративни кредити също има ръст в рамките на 3-5%. Явно в началото на годината бизнесът е бил оптимистично настроен и е стартирал редица проекти за разширяване на дейността си.