Техническа грешка, допусната в документацията на обществената поръчка, отлага изпълнението на европейския проект за благоустрояване на квартала между бул. "Кн. Мария Луиза", ул. "Митрополит Панарет" и бул. "Източен". Тази градска зона е една от трите в Пловдив, за които е осигурено финансиране по оперативна програма "Региони в растеж" общо за над 40 млн. лева, от които 18 млн. лева са за квартала. С ДДС сумата е около 20 млн. лева. В списъка с улиците, набелязани за ремонт, е и павираната част от бул. "Марица юг" между панаирния мост и Адата, пише "Марица". 

Поръчката за избор на изпълнители, разделена на три обособени позиции, е прекратена с подпис на зам.-кмета инж. Димитър Кацарски, чийто екип я е подготвил. В мотивите зам.-кметът посочва, че са установени нарушения, като грешката е в количествено-стойностни сметки. Тя няма как да бъде коригирана, затова условията трябва да бъдат изготвени наново. Кметът Иван Тотев коментира, че за един от обектите,  включени в  обществената поръчка, е изпусната частта за озеленяване. Грешката ще бъде отстранена и до края на септември общината отново ще обяви поръчката. В момента се обсъжда дали трите обособени позиции да не се отделят в самостоятелни поръчки.  Прогнозната стойност на ремонтите няма да се променя.  

Проектът за подобряване на градската среда в квартала предвижда ремонт на 30 квартални улици и тротоари, изграждане на енергоспестяващо улично осветление, реконструкция на запустялата и изоставена градинка на пл. "Св. Петка" /срещу църквата/, озеленяване, обновяване на детски площадки и места за паркиране. По същата оперативна програма "Региони в растеж" безвъзмездна финансова помощ се дава за реконструкцията на площада пред Централна гара и икономическата зона в кв. "Гладно поле".

За площада, който ще се преобразява за 4 млн. лева, засега няма избран изпълнител. За инфраструктурата на "Гладно поле", пресметната за 9 млн. лева, няма обявена обществена поръчка. Общината не може да предприеме никакви действия за този квартал, докато Министерският съвет не  прехвърли за стопанисване военните имоти, които не се ползват.  Решение засега не е взето.