Новият сайт www.24pari.com обединява всички оферти за бързи кредити и заеми на едно място. За „бързи“ минават кредитите, за които се кандидатства, одобрява и или усвоява в рамките на 24 часа. Към момента в интернет страницата има над 40 фирми, които могат да бъдат сортирани по място на пускане на заявката, място на получаване на парите или по време за одобрение на заявката. Така на клиентите е много по-лесно да направят своя избор и не губят време в търсене на оферти, ако са зорлии.

„Портали като 24pari.comима в целия свят. Те са далеч по-популярни и по-използвани от сайтовете на самите компании, защото клиентът се ориентира много по-лесно. Имаме опции за търсене по град, което е в голяма помощ на локалните компании за бързо кредитиране, защото те не могат да си позволят скъпа реклама“, заявява управителят на сайта Борис Александров. „В бъдеще тези заеми ще се ориентират все повече като алтернатива на банковите овърдрафти и ще се погасяват при получаването на заплата, както е в Англия или САЩ.“

В България бързи кредити се използват предимно за кратки срокове, а парите се използват за погасяване на други заеми, за спешни ремонти и покупки на битова техника. В 24pari.comприсъстват само компании, които са регистрирани в БНБ. Екипът на сайта препоръчва на клиентите да проверяват цялата информация по дадена оферта и да четат внимателно документите, които подписват. /БЛИЦ