60% от служителите по морето са работили без трудов договор. Това показват данни от проверки на Главната инспекция по труда в черноморските курорти през този летен сезон.
Експертите от агенцията извършили 2033 проверки в 2092 фирми с 35 хиляди служители в тях. Данните показват, че нарушенията, свързани със заплащането на труда и с разпределението на работното време на служителите, са се увеличили с 40% през 2017 г., в сравнение с 2016 г. 

През летния сезон работодателите по морето злоупотребявали най-много с работното време на служителите, отчитат от инспекцията, като нарушенията този сезон са общо 900. Случаите на некоректно заплащане са били 360, а на работа без трудов договор – 247.

Големият брой нарушения на работното време, може да се обясни с липсата на работна ръка в курортите, като най-често става въпрос за нерегламентираното полагане на извънреден труд, неспазване на изискванията за седмична и междудневна почивка, коментира от инспекцията по труда.

По време на кампанията са съставени 529 акта за административни нарушения и 150 акта за липса на условия за безопасност и здраве на работното място. Кодекса на труда предвижда санкции за работодателите между 1500 лв. и 15 000 лв.