Десет нови ядрени реактора са влезли в експлоатация през 2016 г. - пет години след инцидента във Фукушима.

Все пак секторът дава признаци на забавяне, показва докладът „Световна ядрена индустрия“ 2017 - ежегодно изследване на предизвикателствата в сектора, публикувано от консултанта Майкъл Шнайдер.

Той е известен противник на ядрената енергия, но е признат експерт от правителствата на страните, притежаващи ядрени централи. Френският вестник Figaro публикува още пет ключови цифри за ядрената енергетика.

• 10 нови ядрени реактора са влезли в експлоатация миналата година, а други два са започнали работа през 2017 г. Половината от новите инсталации се намират в Китай, където производството на електричество от ядрени централи е скочило с 23% през 2016 г. Общо 403 реактора функционират в 31 страни.

• 53 реактора са в строеж към средата на 2017 г. спрямо 68 в края на 2013 г. Работата по изграждането им не върви много добре, отбелязват авторите на доклада. В изграждането на 37 реактора се наблюдават забавяния, понякога значителни, тъй като десет реактора се строят от десет години, а три от тях – от повече от 30 години.

Китай не прави изключение с най-малко 11 от 20 реактора в строеж, които няма да бъдат изградени навреме.

• 351 гигавата: това е световното производство на електричество от ядрени централи. Макар че се отчита повишение с 1% през 2016 г., това ниво е под рекорда от 2006 г. и е сравнимо с равнището от началото на новия век.

• 48% от електрическата енергия от ядрени централи в света са произведени през 2016 г. от САЩ, световен лидер в тази област, и от Франция, която е на второ място.

Заедно с Китай, която се изкачва с една позиция, Русия и Южна Корея те произвеждат 70% от ядрената енергия. Колкото до дела на електрическата енергия от ядрени централи в общото производство на ток, той остава непроменен миналата година – 10.5%.

• 60 години: това е разрешената продължителност на живота за 85% от 99 американски ядрени реактора.