Днес беше определен изпълнител по обществената поръчка за изграждане на ТОЛ системата. Това се случи след приключването на дадения от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков срок от 30 дни за работа на комисията по подбор и оценка на офертите. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. 
С решение №5 на Председателя на УС на АПИ беше избран за изпълнител: КОНСОРЦИУМ “КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС”, в състава на който са включени „КАПШ ТЕЛЕМАТИК ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София; „КАПШ ТЕЛЕМАТИК СЪРВИСИЗ“ ООД, гр. Варшава, Полша; „КАПШ ТРАФИККОМ“ ЕООД, гр. Милано, Италия и „КАПШ ТРАФИККОМ ТРАНСПОРТЕЙШЪН“ ЕАД, гр. Мадрид, Испания Провеждането на процедурата по избор на изпълнител за изграждането на ТОЛ системата отне повече от 1 година и 5 месеца, вследствие на серия от неоснователни жалби. Въпреки забавянето, големият обществен и национален интерес доведе до успешното провеждане на този етап от процедурата, изграждането на ТОЛ системата започва. 

Изграждането и въвеждането в експлоатация на ТОЛ системата ще доведе до възможност за въвеждане на справедлив метод за таксуване, при който тези които повече използват, амортизират и натоварват РПМ ще заплащат повече. 

Съгласно условията в процедурата системата ще започне работа в края на 2018 и ще доведе до приходи от пътни такси над 660 млн. лв., което се равнява на близо 1,6 млн. лв на ден. 

Обхвата на ТОЛ системата, ще бъде определен след експертен дебат и политическо решение и се очаква да обхване между 50-55% от републиканската пътна мрежа, като в това се включват 100% от магистралите и пътища I и II, които ще подлежат на пътно таксуване, докато пътищата от III клас ще бъдат изключени и безплатни. Ценовите модели и тарифиране на база финансово моделиране ще станат ясни на етап внедряване на системата. За отделните видове пътища ще има различно таксуване, като това ще бъде определено след решение на Министерски Съвет.